Föreningsinformation

Adress:

Svenska Atariklubben
c/o Kenneth Medin
Inägogatan 12
418 74 Göteborg

E-post: info[ATARI]sak.nu – Byt ut [ATARI] mot rätt tecken för att bilda en korrekt e-postadress. Den är förvanskad för att minimera spam.
URL: http://www.sak.nu

Postgiro: 491 75 44-1