Arrangemang

För närvarande håller SAK i två årliga arrangemang.

Det ena är Hackspett (f d NAS – Nordic Atari Show) som hålls under augusti.

Det andra är Vinterhack som vi brukar förlägga till februari.

Bägge arrangemangen är plattformsoberoende, så vi välkomnar alla oavsett vilken dator de dyker upp med! Vi gillar alla! På de senaste hacken har följande dykt upp och uppvisats:

  • Atari ST, STE, Mega STE, TT, Falcon, Lynx, Jaguar, 2600
  • Commodore C64, C128, Amiga
  • MSX
  • Nintendo Famicom Disk System, Virtual Boy
  • Sega Megadrive, Master System, Game Gear
  • Sinclair ZX Spectrum, QL
Utöver samvaron över datorer, tv-spel och mat sker det emellanåt även försäljningar, auktioner, turneringar och hårdvaruhack!