Om SAK

I korta drag
Svenska Atariklubben är en ideell datorförening för Atariintresserade.
Som rikstäckande förening har vi medlemmar spridda över hela Sverige.

Vad gör vi?
Även om Atari en gång var synonymt med kommersiellt gångbara spel- och kontorsmaskiner, så handlar det numera om något annat. De gamla Ataridatorerna används nu med få undantag på hobbybasis, vilket förstås också avspeglas i Svenska Atariklubben och dess aktiviteter. Numera är en av våra viktigaste uppgifter att vara en samlingspunkt för Atarientusiaster i Sverige.

Verksamhet
Så vad gör SAK? Numera inriktar vi oss på att arrangera en till två årliga Retrodatorträffar, vanligtvis under höst och vår, där alla är välkomna, oavsett plattform eller medlemskap. Till detta kommer även vår närvaro på nätet, där vi avser utgöra en resurs för Atariägare som vill fördjupa sig eller finna lösningar på bryderier.

Vi är som mest synliga på Discord numera.

Den nya hemsidan
Vi har beslutat oss för att förnya hemsidan, vilket inte skett sen 2007. Här kommer man fortfarande kunna fråga om råd, efterlysa program och hårdvara eller bara allmänt snacka Atari i en lite lättare form. Vi hoppas att detta kommer leda till mer dialog med medlemmarna och vi alla känner att vi har ett ömsesidigt utbyte av varandra. En förening är dess medlemmar. Vi finns här för er. Ni finns här för att vi skall kunna finnas.

En nyhet på hemsidan är att vi kommer försöka att samla länkar och programvaror här, så att de inte bara försvinner i det svarta void(); som lurkar där ute på internet, då gamla domäner och hemsidor plötsligt kastas ut.

Vid en snabb anblick kan sak.nu verka handla mest om Atari ST och Falcon, men det är en konsekvens av att våra mest aktiva medlemmar just nu har dessa datorer som största intresse. Vår förhoppning är att folk med specialintresse i andra plattformar (8-bit, tv-spel, pong-maskiner etc) hjälper oss att balansera upp innehållet. Vi mottager tacksamt länktips, artiklar, diskussioner och dylikt om detta!