Våra kanaler

Hemsidan
Vår hemsida www.sak.nu är vår samlingspunkt. Här samlar vi information som skall vara lätt att ta till sig. All information kring våra arrangemang kommer att finnas här också.

IRC
På IRC håller vi diskussioner i realtid. Vi försöker vara närvarande där så mycket det går. Sista söndagen i varje månad har vi traditionell föreningsmöte och chatsammankomst på kanalen #atarisak från kl 20.00. Vår chat är ansluten till ircnet och det kan nås via irc-servrar som irc.swipnet.se, irc.ludd.luth.se, irc.okit.se eller exempelvis irc.stealth.net.

Det finns många olika irc-klienter, men alla kan matas med kommandon för att nå oss och vår kanal. Först skall man koppla upp irc-klienten kom en server:

/server irc.swipnet.se

Vilka servrar som fungerar för dig verkar tyvärr bero lite på vilken internetleverantör du har, vilken årstid det är, hur stor släkt du har, eller färgen på din bil. Sedan när man är uppkopplad mot den skall man ansluta till vår kanal:

/join #atarisak

(Min irc-klient behöver inte #-tecknet för anslutning, så prova utan det om det kärvar)

Skulle det vara heltomt på folk på kanalen finns det risk att du råkat ansluta via något annat irc-nät.

Facebook
Svenska Atariklubben är även närvarande på Facebook. Även där kommer information om arrangemang att finnas.

Arrangemang
Internet i all ära, men inget slår att träffas i verkliga livet. Det gör vi på våra arrangemang, som vi kallar för hack. Där byts erfarenheter och vi diskuterar allt mellan himmel och jord, men mest kretsar det kring retrodata och i synnerhet Atari. Traditionellt brukar vi äta gott och tävla i allehanda retrodataspel under våra träffar. En väldigt massa programmering blir det också.

Två gånger om året håller vi hack, som vi kallar det. Under våren är det i februari (Vinterhack) eller mars (Slaskhack) och under sensommaren kör vi hack i augusti (Hackspett) eller september (HöST(h)ack).