Inbjudan till årsmöte

Vänner,

Dags för årsmöte. Denna gången sätter vi lite extra tryck på dig som medlem – föreningen, och därmed styrelsen, behöver gå framåt.

– “Vad innebär det här?”, tänker du. “Vad är det han försöker linda in så slugt med sina fina flerstaviga ord?”.

Jo. Så här. För i runda slängar 10 år sedan ersattes en välmenande men trött föreningsstyrelse av ungefär den styrelsekonstellation vi har idag. Förvånansvärt framgångsrikt skakade vi om konceptet och renodlade vad vi sysslade med för att leverera mer av det vi såg behov av – att folk faktiskt fick träffas. Därför har vi numera två välbesökta hack om året. Det är kul.

Det finns dock en baksida. Vår eminente, alltid väldoftande, vackre och fundamentalt intelligente sekreterare, har fått dra det egentliga lasset när vi organiserat saker sista åren. Undertecknad har främst tagit en roll liknande den av Zaphod Beeblebrox, och blivit lite av en fet katt i sammanhanget.

Det hela är inget konstigt, utan handlar bara om att naturlagarna jobbar till vår nackdel. Det är 2017 och omständigheterna i livet förändras. Det finns inte längre den tid och energi som krävs för ett bra styrelsearbete eller för att driva igenom de många bra idéer som dyker upp i styrelsen och föreningen.

Därför behöver vi ändra på grejer.

– “Vad menar han? Ska vi gå över till Amiga nu?”

Lugn. Amiga är även fortsättningsvis 100% sämst. Jag kanske tittar förnöjsamt när Amigaanvändarnas rödrutiga propellerkepsar fladdrar i vinden, och nog är de helt fantastiska på att spela banjo – men vi i SAK handlar helt och hållet om Atari. Och kanske är det där skon klämmer – hur kan vi bli bättre på det vi egentligen handlar om – Atari – om vi inte går framåt. Det finns så mycket kul att göra, men utöver visioner behövs energi till att faktiskt genomföra saker.

Om jag fick drömma lite, vilket jag uppenbarligen får, så skulle jag gärna se en styrelse som representerar Atari så som intresset ser ut idag, och med den personlighets- och åldersblandning som detta kunde innebära. Retro, gamers, musiker, grafiker, nostalgiker – eller folk som mig själv – lite skönt verklighetsfrånvända programmerare som aldrig slutar skriva Atarigrejer. Jag vill gå på SAK-hack även fortsättningsvis, men då genom en frisk kollektiv ansträngning istället för lägga huvudansvaret på någon enskild.

– “Vad vill han ha av mig egentligen?”

Gör en rudimentär personlighetsanalys på dig själv. Kanske är det dina idéer som skall bli tongivande? Kom till årsmötet. Become legend. Storhetsvansinne är inte alltid fel, tvärtom.

Formalia följer nedan, och det här är med andra ord din officiella inbjudan till årsmötet.

mvh

— Peter Persson, ordförande.

Datum: 2017-08-12
Tid: 14:00
Plats: Relfas klubblokal, Bangatan 14, Falköping

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet, och kan skickas in via mail till p-ep.f-ish-m-oo-se@cliff.dk (ta bort alla bindestreck, ersätt ‘cliff.dk’ med ‘gmail.com’).

Dagordning:

1. Årsmötet öppnas
2. Justering av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Godkännande om sammanträdet utlysts i behörig ordning
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Val av två protokolljusterare
8. Behandling av propositioner
9. Behandling av motioner
10. Årsberättelse
11. Ekonomisk redogörelse 2016
12. Revisionsberättelse 2016
13. Frågan om styrelsen ansvarsfrihet för 2016
14. Fastställande av årsavgift, verksamhetsplan och budget
15. Val av styrelse och övriga funktionärer
16. Val av valberedning
17. Mötet avslutas

6 svar på ”Inbjudan till årsmöte

 1. Kan man bli medlem? Vem kan bli medlem? Hur kan man bli medlem? Går det att bli medlem i samband med hacket? Finns det idag redan medlemmar, möjligtvis utöver hårt arbetande styrelse? Det är ambitiöst att planera val av styrelse och funktionärer, vilket tyder på att något form av medlemsunderlag finns, även om jag är väl medveten om att passivt medlemskap och aktivt föreningsarbete ofta är två skilda saker.

  PS: Jag har ägt en Atari ST. I ett halvår ungefär. En gång tog jag den ur kartongen för att testa att den fungerade. Det gjorde den. Sedan fick jag låna en diskettstation för att se att det gick att ladda in något. Det gjorde det. Sedan lade jag tillbaks datorn i kartongen igen och sålde den till någon som hade varmare känslor för den.

 2. Jag svarar inte på frågorna separat, utan jag hoppas att svar kommer utkristalliseras av det svar jag skall försöka ge.

  På sistone har vi välkomnat att folk blir medlemmar, dock har vi inte tagit ut medlemsavgift, då vi inte har haft utgifter i den omfattning som skulle kunna försvara en sådan sak. Föreningen har lidit av att både styrelse och medlemmar varit tämligen passiva, vilket är konsekvensen av att hamna i en nedåtgående spiral där ingen tar initiativ till något. PeP och jag har snackat en del kring detta och vi måste helt enkelt få in nytt blod, som kan hjälpa oss att skapa en nytändning. Just nu är SAK inte helt och hållet blott en Atariförening – vårt breddande av hacken var ett försök att få fler besökare än bara ett gäng navelskådare som man lätt blir om man är fem personer som var och en kodar på Atari, men hamnar i någon form av slentrian. Not good. Just nu är SAK enbart arrangör för två retrohack om året, och vi önskar inget hellre än att vara mer än det.

  Min personliga förhoppning är att ifall vi får nytt blod och ett gemensamt mål kan SAK i ett första skede kunna vara både hack två gånger om året SAMT en hemsida med mer liv. Redan när vi hade tryckt papperstidning efterfrågades artiklar och det efterfrågar vi än. Jag kommer lägga en motion om att vi skall börja ta ut medlemsavgift igen – som dels ger mervärde (billigare inträde på hack, primärt) och inloggning här så vi gemensamt kan hålla sidan levande.

  Välkomna på årsmötet, bli medlem, var med och påverka! Häromåret firade vi att SAK fyllde 30, och nog sjutton kan vi väl hålla igång trettio år till?! Minst!

  Gav mitt inlägg de svar du äskar på? Svaret är ja på de flesta frågorna… 😉

  • I min motion kommer jag givetvis föreslå att vi lägger upp gamla Atarimagasinet som pdf:er för läsning av medlemmar – en idé som dessutom kanske kan rendera lite verksamhet att scanna det som behövs… Who knows?

  • Tack. Det gav ungefär de svar jag hoppades, även om jag vid bevistande av senaste årens hack inte fått uppfattningen att skrinet med den åtråvärda medlemsmatrikeln faktiskt var upplåst.

   Scanna tidningar är något som jag med flera har relativt stor erfarenhet av, t.o.m. utan att förstöra källan så om det behovet finnes går det att lösa på sikt.

 3. hej
  har försökt kontakta er.
  jag har delar (hel?)atari i lådor stående vill ge bort dem till någon som är intresserad.
  SF 354
  520ST
  div transformator kablar
  allt i lådor kontakt k.b.kidner@gmail.com tel 0708 770 659

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.